fullscreen
Flainox | English Language

Flainox | Logo

Prodotti

NRGTintura in Capo

 • IMG_0285.JPG
 • IMG_0282.JPG
 • IMG_0472.JPG
 • IMG_0466.JPG
 • IMG_0462.JPG

NRG HTTintura in Capo

 • IMG_0078.JPG
 • IMG_0064.JPG
 • IMG_0070.JPG
 • NRG HT

E3Tintura in Capo

 • E3.jpg
 • E3C.jpg

ARCTintura in Capo

 • ARC/HT/30 Kg.
 • ARC/HT/30 Kg.
 • ARC/HT/30 Kg.
 • ARC/HT/30 Kg.
 • ARC/HT/10 Kg.
 • ARC/HT/10 Kg.
 • ARC/HT/10 Kg.
 • ARC/HT/10 Kg.

E-COLORTintura in Capo

 • E-COLOR/2000
 • E-COLOR/2000
 • E-COLOR/2000
 • E-COLOR/2000
 • E-COLOR/2000

ESSICCATOITintura in Capo

 • Essiccatoi
 • Essiccatoi
 • Essiccatoi
 • Essicatoi
 • Essicatoi
 • Essicatoi

AOM/C-WOOLTintura in Capo

 • AOMC-SERBIA1
 • AOMC -BENETTON SERBIA
 • AOM-C-WOOL
 • AOM-C-WOOL
 • AOM-C-WOOL
 • AOM-C-WOOL

MULTIFINISHFinisaggio Tessuti

 • Multifinish
 • Multifinish
 • Multifinish
 • Multifinish
 • Multifinish
 • Multifinish

ATR-HTTintura in Filo

 • ATR-HT
 • ATR-HT
 • ATR-HT
 • ATR-HT
 • ATR-HT
 • ATR-HT

OR-HTTintura in Filo

 • OR-HT
 • OR-HT
 • OR-HT
 • OR-HT
 • OR-HT
 • OR-HT
 • OR-HT
 • OR-HT

ATM-HTTintura in Filo

 • ATM-HT
 • ATM-HT
 • ATM-HT
 • ATM-HT
 • ATM-HT
 • ATM-HT
 • ATM-HT
 • ATM-HT
 • ATM-HT
 • ATM-HT
 • ATM-HT
 • ATM-HT
 • ATM-HT
 • ATM-HT
 • ATM-HT
 • ATM-HT

ATC-HTTintura Calze

 • ATC3 BARBARA
 • ATC2 BARBARA
 • ATC1 BARBARA
 • ATC-HT
 • ATC-HT
 • ATC-HT
 • ATC-HT
 • ATC-HT
 • ATC-HT
 • ATC-HT
 • ATC-HT